صفحه اصلی دسته‌بندی نشده آیت الله جنتی: به « فتنه گران» زندانی نباید مرخصی داده شود