صفحه اصلی تصویری که شش شهروند ایرانی-آمریکایی دوتابعیتی را نشان می‌دهد که در ایالات متحده بازداشت شده‌اند یا در حال آزادی تحت نظارت برای جرایم فدرال هستند.