صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده ایران را محکوم کردند