صفحه اصلی اسلایدر آمریکا می‌گوید همچنان مشوق متحدانش برای فشار بر سپاه است