صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح آمریکا تحریم‌هایی علیه افراد و نهادهای مرتبط با سپاه و وزارت دفاع اعمال کرد