صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی آمریکا بر حمایت از مردم ایران در برابر سرکوب‌های جمهوری اسلامی تاکید کرد