صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی آغاز بزرگ‌ترین رزمایش مشترک آمریکا و اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی