صفحه اصلی دسته‌بندی نشده آزمون قوه قضاییه آغاز شد؛ بررسی بزرگ ترین پرونده مالی تاریخ ایران اگر این 11 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی نرفته ، پس کجا رفته و تحت کنترل کیست؟