صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی آرمیتا گراوند، بعد از ۲۸ روز کما در بیمارستان نظامی فجر جان باخت؛ واکنش‌ها: «روایت جمهوری اسلامی قابل قبول نیست»